Què és el GEP? 2017-08-16T16:36:07+00:00

Què és el GEP?

imatge3Aquest projecte s’inicia a la nostra escola aquest curs 2016-2017.

El GEP o Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el que hi participen  enguany 114  centres de tot Catalunya. La nostra escola formarà part d’aquest grup experimental durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018.

El seu principal objectiu és augmentar la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat.

imatge2“L’enfocament plurilingüe posa l’accent en el fet que, així com augmenta l’experiència lingüística d’un individu en el seu context cultural – de la llengua de la llar a la de la societat i d’aquí a les llengües d’altra gent – (apreses a l’escola, a l’institut o amb l’experiència
directa), l’individu no manté aquestes llengües i cultures en compartiments mentals separats estrictament, sinó que desenvolupa una competència comunicativa a la qual contribueix tot el coneixement i l’experiència lingüística i en la qual les llengües s’interrelacionen i interactuen.Marc europeu comú de referència per a les llengües (Consell d’Europa, 2002)

Escola Els Costerets

Benvinguts al web de l'Escola Els Costerets.

Contacte:

Carretera del Carç, 102
08810 Sant Pere de Ribes
Telèfon: 93 896 1001
Email: escola@elscosterets.cat
Web: https://www.elscosterets.cat

On som?

Click to open a larger map

X